Μπορείτε να απολαύσετε το ιστολόγιο μας σε όλες τις γλώσσες του κόσμου

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019

Μαθητές που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο μας για το σχολικό έτος 2019-2020


Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-2020
1 Alla Kleidi
2 Αβραμέα Χρυσή
3 Αρκουλή Σοφία
4 Ασβεστάς Κωνσταντίνος
5 Βαδέκας Αλέξανδρος
6 Βαδέκας Αντώνιος
7 Γιαννικοπούλου Ανδρομέδα-Καλλιόπη
8 Γκορέζη Δήμητρα
9 Γκότση Μαρία
10 Γκότσης Ορέστης
11 Γούλα Βασιλεία
12 Δεσσαλέρμου Μαργαρίτα
13 Δημόπουλος Χρήστος
14 Δήμου Δημήτριος
15 Ελευθερίου Θεοδώρα
16 Θάνου Ιόλη
17 Κανίδης Κωνσταντίνος
18 Κανταρτζής Παναγιώτης
19 Καρμπαδάκη Ιωάννα
20 Καρύδης Γεράσιμος
21 Κατίκας Φίλιππος
22 Κολοβιστέας Μάρκος 
23 Κουκουλάρη Αργυρώ
24 Κουτρούμπα Κωνσταντίνα
25 Λουκάς Παναγιώτης
26 Μαρκομιχάλης Παύλος
27 Μεϊντάνη Ιωάννα
28 Μπακαλέξης Χαράλαμπος
29 Μπασδάρας Γεώργιος
30 Μπινάκα Αφροδίτη
31 Νικολακόπουλος Βασίλειος
32 Νικολακόπουλος Γεώργιος
33 Οικονόμου Αντώνιος-Μάριος
34 Παπαγεωργίου Δανάη
35 Παπαδοπούλου Άρτεμις
36 Παραπόλα Άννα
37 Περτέση Παναγιώτα-Ελένη
38 Σένα Κριστιάνα
39 Σκιαδάς Θεόδωρος
40 Στακιάς Ανδρέας
41 Σταυροπούλου Μελίνα
42 Τρεμούλη Ευαγγελία-Κρυσταλλία
43 Τρεμούλης Άγγελος
44 Τσιώμος Γεώργιος
45 Τυλληρίδης Γεώργιος
46 Τώρος Ιωάννης
47 Φροζέ Μάγια
48 Χατζησταμάτογλου Ειρήνη
49 Χαχάλου Αριάδνη
50 Χρόνη Αντωνία

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-2020


Λαμβάνοντας  υπόψη την παρ. 4α, του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4559 (ΦΕΚ 142Α), οι αιτήσεις εγγραφών στα Νηπιαγωγεία, τη σχολική χρονιά 2019-20 θα πραγματοποιηθούν από  6 έως 20 Μαΐου 2019.

Η φοίτηση των νηπίων που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών καθώς και την ηλικία τεσσάρων (4) ετών,  είναι υποχρεωτική σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-20, μαθητές γεννημένοι το 2014 και 2015 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη

Το Νηπιαγωγείο μας θα δέχεται γονείς και κηδεμόνες μαζί με τα παιδιά  για αίτηση εγγραφής τις παρακάτω ώρες:
Μεσημέρι 11:30 μ.μ. - 13:00 μ.μ.

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών στο Νηπιαγωγείο, που προβλέπονται παρ. 4α, του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α), είναι τα ακόλουθα:

 1.  Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη Δήλωση  (δίνεται από το νηπιαγωγείο).
 2.  Πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, (θα αναζητηθεί απευθείας από το νηπιαγωγείο).
 3.  Αποδεικτικό στοιχείο (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ (ή άλλου αντίστοιχου παρόχου)-Μισθωτήριο Συμβόλαιο Κατοικίας ή Εκκαθαριστικό Εφορίας,), με το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Οι μαθητές εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας (άρθρο 5 ΠΔ 79/2017 ΦΕΚ 109 Α).
 4.  Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (δίνεται από το νηπιαγωγείο – συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης (1 ανωτέρω).
 5.   Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας  του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 6.   Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή – Α.Δ.Υ.Μ.(δίνεται από το νηπιαγωγείο).
 7. Βεβαίωση φορέα εργασίας και των δύο γονέων/κηδεμόνων ή κάρτα ανεργίας στην περίπτωση που ένας ή και οι δύο γονείς/κηδεμόνες είναι άνεργοι.
Μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως:
Ι. Πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι     ΚΑΙ
ΙΙ. Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν τις παραπάνω βεβαιώσεις εργασίας ή κάρτα ανεργίας (αλλά αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ανήκουν στις παραπάνω ευπαθείς ομάδες).

Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕ.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ 109 Α).
Επιπρόσθετα, όσο αφορά στους μαθητές που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, προβλέπονται τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ.9, του αρ. 6, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με τη διαδικασία εγγραφών που περιγράφεται ανωτέρω.
Σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 6 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης.
Επιπλέον, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 120323/Γ2/27-09-2010 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3, του ΠΔ 182/1984 (ΦΕΚ 60/1984), όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 72, του Ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212/2005), ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν, έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.
Τα δικαιολογητικά εγγραφής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα (από κρατική μεταφραστική υπηρεσία ή προξενική αρχή ή από επίσημο μεταφραστή αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών (7268/Γ2/2-10-1995 εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ)

Εγγραφές μαθητών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων:
Α.  Για την εγγραφή και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, ισχύουν: οι παρ. 4, 11&12, του άρθρ. 6 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α), και η με αρ. 180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Επισημαίνεται ότι:
1.      Οι Προϊστάμενοι/-νες και οι Δ/ντές/-ντριες ενθαρρύνουν την προσέλευση μαθητών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στο σχολείο, αναζητούν τα παιδιά αυτών των ομάδων που μένουν στην περιοχή τους και φροντίζουν για την εγγραφή και τη φοίτηση τους, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση.
2.      Στο Νηπιαγωγείο, τα παιδιά των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων γίνονται δεκτά ανεξάρτητα από το εάν είναι εγγεγραμμένα σε μητρώα ή δημοτολόγια. Για την εγγραφή τους μεριμνούν οι Προϊστάμενοι/-νες και οι Δ/ντές/-ντριες, σύμφωνα με την παρ. 11 του αρ. 6 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α).
3.      Οι Προϊστάμενοι/-νες και οι Δ/ντές/-ντριες των Νηπιαγωγείων δεν παρακωλύουν την εγγραφή παιδιών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων λόγω έλλειψης πιστοποιητικού μόνιμης κατοικίας και αποδέχονται οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση τους, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (παρ.12, αρ. 6, Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), εφαρμόζοντας την αρχή της επιείκειας.
4.      Όταν υπάρχει αδυναμία εγγραφής λόγω μη εμβολιασμού, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με τοπικούς φορείς, ΟΤΑ, Κέντρα Στήριξης Ευπαθών Ομάδων, Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, Νοσοκομεία, Ιατρικά Κέντρα, Φορείς Κοινωνικής Στήριξης καθώς και με το Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Κατ’ αντιστοιχία, είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς και για τη διενέργεια των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων, σχετικά με την έκδοση ΑΔΥΜ. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προηγείται επικοινωνία του Προϊσταμένου/-ης και του Διευθυντή/-ντριας του Νηπιαγωγείου με το φορέα που θα προβεί στον εμβολιασμό.
5.      Η εγγραφή των μαθητών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Ο μέγιστος αριθμός νηπίων ανά τμήμα είναι τα είκοσι δύο (22) νήπια-προνήπια (Άρθρο 6 , παρ. 2 του ΠΔ 79/2017 ΦΕΚ 109Α  , όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4589/29.01.2019 (ΦΕΚ 13Α ).

Αν ο αριθμός αιτήσεων νηπίων/προνηπίων για εγγραφή υπερβαίνει τους 22 μαθητές ανά τμήμα εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 4δ του ΠΔ 79/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α)
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αποφασίζει, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Τριμελούς επιτροπής, είτε για τη λειτουργία περισσοτέρων τμημάτων, είτε για την κατανομή των μαθητών σε όμορα Νηπιαγωγεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους και ενημερώνει αρμοδίως το Νηπιαγωγείο αποχώρησης και το Νηπιαγωγείο υποδοχής.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο Διευθυντής εκπαίδευσης ενημερώνει αρμοδίως το Νηπιαγωγείο αποχώρησης και το Νηπιαγωγείο υποδοχής μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.
Οι γονείς ενημερώνονται σχετικά από το Νηπιαγωγείο στο οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση εγγραφής (παρ. δ, παρ.4, του αρθρ.6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α).

Τέλος, πίνακας εγγεγραμμένων νηπίων/προνηπίων θα αναρτηθεί στο νηπιαγωγείο μας καθώς και στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019.Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Λειτουργία Νηπιαγωγείων λόγω Πάσχα

Ανακοίνωση
Αγαπητοί μας γονείς,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή 19/4/2019 το σχολείο μας θα κλείσει για τις διακοπές του Πάσχα και θα σας περιμένουμε πάλι,  με χαρά, την Δευτέρα 06/05/2019.

Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου σας ευχόμαστε
Καλή Ανάσταση!

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Επιμορφωτική ΗμερίδαΘέμα: Επιμορφωτική ημερίδα 2ου ΠΕΚΕΣ

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019, το νηπιαγωγείο μας θα παραμείνει κλειστό  λόγω υποχρεωτικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτική ημερίδα που διοργανώνεται από 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής.

Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

Πασχαλινό Εργαστήρι - Σύλλογος Γονέων


Μαθησιακές Δυσκολίες. Απλά Βήματα

Συμβουλές για την καθημερινή μελέτη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Η καθημερινή μελέτη δημιουργεί συχνά προβλήματα και άγχος σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και τους γονείς τους. Παρακάτω θα δώσω μερικές συμβουλές που θα βοηθήσουν ώστε η ώρα της μελέτης να γίνει πιο εύκολη και πιο αποδοτική.


Ρουτίνα
Φτιάξτε μια καθημερινή ρουτίνα διαβάσματος. Βρείτε την κατάλληλη ώρα μελέτης και προσπαθήστε να τηρείτε το πρόγραμμα. 

Οργάνωση
Γράψτε σε ένα χαρτί επιγραμματικά τις ασκήσεις. Για παράδειγμα:
1. Γλώσσα άσκηση 2 σελ 23
2. Μαθηματικά άσκηση 3 και 4 σελ.50
3.  Άσκηση στο τετράδιο μαθηματικών
4. Ιστορία κεφ.12
Έτσι το παιδί θα ξέρει ανά πάσα στιγμή τι έχει να κάνει και θα σημειώνει την πρόοδο σβήνοντας την κάθε δραστηριότητα που ολοκληρώνει. 

Κατανόηση
Βεβαιωθείτε ότι το παιδί έχει καταλάβει αυτό που ζητά η άσκηση. Αν δυσκολεύεται, δεν δίνουμε τη λύση αλλά το βοηθάμε να την βρει δίνοντας παραδείγματα ή κατευθύνοντας τη σκέψη του. 

Αφήνουμε το παιδί να εργασθεί
Αφού έχετε κάνει τα προηγούμενα βήματα, φεύγετε από το χώρο μελέτης και αφήνετε το παιδί μόνο του να κάνει τις ασκήσεις. Φυσικά αν ζητήσει την βοήθεια σας, την προσφέρετε αλλά όχι τις λύσεις, μόνο βοήθεια!

Επικοινωνία με τον/την δάσκαλο/α
Αν το παιδί χρειάζεται υπερβολικά πολύ χρόνο για την καθημερινή μελέτη, μιλήστε με το/τη δάσκαλο/α του. Ίσως να μπορέσει να μειώσει τον όγκο της μελέτης για όλη την τάξη ή έστω για ζητάει λιγότερες ασκήσεις από το παιδί που έχει μαθησιακές δυσκολίες.

Από την ιστοσελίδα Περί Μαθησιακών Δυσκολιών

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019

Διαδραστικός εν δράσει...

Διαδραστικός Επιδαπέδιος πίνακας

Χτες, Τρίτη με πολλή και μεγάλη μας μας χαρά, εγκαταστάθηκε στο νηπιαγωγείο μας Διαδραστικός Επιδαπέδιος Πίνακας!!
Ξετρελλαθήκαμε όλοι, μεγάλοι και παιδιά.
Και αμέσως, σαν καινούργιο παιχνίδι αρχίσαμε να τον χρησιμοποιούμε, καθώς η χρήση του είναι απλή και εύκολη.
Πρώτα, πρώτα σαν ένα μεγάλο κομμάτι "χαρτί" πάνω του γράψαμε και μικροί και μεγάλοι το όνομα μας, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μολύβι με την κοκάλινη μύτη , εισάγοντας νέες σελίδες και αποθηκεύοντας το έργο μας.
Ο διαδραστικός συνδεδεμένος με ηλεκτρονικό υπολογιστή μας δίνει χιλιάδες δυνατότητες, πέραν της "μαγικής" γραφής όλων των συμβόλων της γλώσσας μας, την έκφραση μέσα από τη ζωγραφική και τα σχήματα.
Μας δίνει τη δυνατότητα με τα ειδικά λογισμικά των διαδραστικών να τον εισαγάγουμε αμέσως με εύκολο τρόπο στην καθημερινή μας διδακτική πράξη.
Όντας όμως και υπολογιστής, με μια τεράστια οθόνη μας δίνει δυνατότητες προβολής παρουσιάσεων και ντοκιμαντέρ των θεματικών μας, φωτογραφιών της τάξης στην καθημερινή πράξη και άλλων ειδών απεικονίσεων.
Μας δίνει τη δυνατότητα ένταξης του ακόμα και στις ελεύθερες δραστηριότητες ασχολούμενοι με λογισμικά παιγνιώδους χαρακτήρα, όπως ramkid και προγράμματα απλής ηλεκτρονικής ζωγραφικής και γραφής όπως το Tuxpaint.
Άλλα και την ώρα του τραγουδιού και του χορού ακόμα, το επίπεδο και φυσικά το κέφι απογειώνεται όταν τα αγαπημένα μας τραγούδια δεν μπορούμε απλά να ακούμε αλλά και να τα βλέπουμε καθώς χορεύουμε.
Μεγάλα Κέφια σας λέμε!!!
Και γι' αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά το Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης και συγκεκριμένα την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή για την πολύ ευγενική αλλά και απόλυτα χρήσιμη και γενναιόδωρη, μη γελιόμαστε, προσφορά της. 
Σας ευχαριστούμε λοιπόν που μας βελτιώσατε το επίπεδο και μας αυξήσατε το κέφι στο νηπιαγωγείο.
Εντός ολίγου και φωτογραφίες μας.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

Εορτασμός Επετείου 25ης ΜαρτίουΑνακοίνωση

Αγαπητοί γονείς,

Με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί στο νηπιαγωγείο μας την Παρασκευή 22/3/2019, γιορτή. Η γιορτή μας θα είναι ανοιχτή δηλ. θα μπορούν να παρακολουθήσουν γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και φίλοι.

Τα παιδιά τη συγκεκριμένη ημέρα παρακαλούμε να είναι ντυμένα με άσπρο μπλε (άσπρη μπλούζα ή πουκάμισο και μπλε παντελόνι ή φούστα).

Θα πραγματοποιηθούν δύο γιορτές.

1.   Το ολοήμερο Α (κυρία Κατερίνα – κυρία Μαρία) θα πραγματοποιήσει τη γιορτή στις 10:00 έως τις 11:00 περίπου. Μετά το τέλος της γιορτής οι μαθητές θα αποχωρήσουν από το σχολείο με τους γονείς τους.
2.   Το ολοήμερο Β (κυρία Ειρήνη – κυρία Φρόσω) θα πραγματοποιήσει τη γιορτή στις 08:30 έως τις 09:30 περίπου. Μετά το τέλος της γιορτής οι μαθητές θα αποχωρήσουν από το σχολείο με τους γονείς τους.


Για οποιεσδήποτε απορίες είμαστε στη διάθεση σας


Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου