Μπορείτε να απολαύσετε το ιστολόγιο μας σε όλες τις γλώσσες του κόσμου

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

Παραδείγματα δράσεων για μια ομαλή μετάβαση από το σπίτι στο νηπιαγωγείο

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, βιώνουν διάφορες μεταβάσεις στη ζωή τους, που προκαλούνται από αλλαγές που συμβαίνουν στην καθημερινότητα τους. Από τις πιο σημαντικές είναι η μετάβαση από το σπίτι στο νηπιαγωγείο και από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Οι εμπειρίες που αποκτούν για τις δυο αυτές χρονικές περιόδους επηρεάζουν τη σχέση τους με τη μάθηση, αλλά και τους τρόπους που διαχειρίζονται τις αλλαγές στη ζωή τους.

Η σταδιακή ένταξη των παιδιών στα πέντε μαθησιακά πλαίσια του νηπιαγωγείου (παιχνίδι, ρουτίνες, καταστάσεις καθημερινή ζωής, διερευνήσεις, οργανωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων), χρειάζεται να γίνεται,κάθε φορά, σύμφωνα με τις ανάγκες και τους ατομικούς ρυθμούς των παιδιών.

Παραδείγματα δράσεων:
  • Ο εκπαιδευτικός αφιερώνει σημαντικό χρόνο από το ημερήσιο πρόγραμμα στο παιχνίδι, μέσα κι έξω από την τάξη, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωριστούν και να αλληλεπιδράσουν. Ζητά από τα παιδιά να προτείνουν παιχνίδια που τους αρέσουν και τα παίζει στην τάξη μαζί τους. Αξιοποιεί π.χ. τα παιχνίδια γνωριμίας, ομαδικά-κινητικά παραδοσιακά παιχνίδια για να αρχίσουν όλα τα παιδιά να συμμετέχουν.Οργανώνει μαζί με τα παιδιά τις γωνιές των παιχνιδιών, π.χ. με τα παιδαγωγικά παιχνίδια, τη γωνιά του κοινωνικού-δραματικού παιχνιδιού, τα  παιχνίδια της αυλής κ.λ.π.
  • Εισάγει τα παιδιά στις ρουτίνες της τάξης με καθημερινή συζήτηση, μέχρι να τις νιώσουν δικές τους και να συμμετέχουν σε αυτές με ευκολία. Αξιοποιεί εργαλεία όπως η κούκλα της τάξης, που γνωρίζει πολλά πράγματα για τις ρουτίνες, εξηγεί το λόγο ύπαρξης τους και βοηθά τα παιδιά να τις οικειοποιηθούν.
  • Οργανώνει δραστηριότητες που βοηθάνε τα παιδιά να συνδέσουν τη ζωή τους στο νηπιαγωγείο με τις προηγούμενες εμπειρίες τους. Τα παιδιά π.χ. περιγράφουν, ζωγραφίζουν ή φέρνουν φωτογραφίες στο νηπιαγωγείο και παρουσιάζουν "πώς πέρασαν τις διακοπές τους", "πώς περνούν την ώρα στο σπίτι τους", "ποιοι είναι οι αγαπημένοι τους φίλοι", "ποιοι αποτελούν την οικογένεια τους" κ.α.
  • Παρατηρεί τα παιδιά, ώστε να εντοπίσει τα ενδιαφέροντα, τις ιδιαίτερες ικανότητες τους καθώς και τους τρόπους που μαθαίνουν. Καταγράφει π.χ. ποιες είναι οι αγαπημένες ενασχολήσεις του κάθε παιδιού στην τάξη, πώς αξιοποιεί το χρόνο του στο ελεύθερο παιχνίδι, που τα καταφέρνει καλύτερα, στη ζωγραφική, στο τρέξιμο, στο τραγούδι κ.α. Αξιοποιεί τις πληροφορίες για να οργανώσει δραστηριότητες που τα ενδιαφέρουν.
  • Οργανώνει σταδιακά διερευνήσεις-μικρές έρευνες που να έχουν νόημα για τα παιδιά. π.χ. σε μικρές ομάδες των δυο ή τριών ατόμων, τα παιδιά ερευνούν και παρουσιάζουν "ποιο είναι το αγαπημένο τους παραμύθι", "τραγούδι", "παιχνίδι", "τι δεν τους αρέσει να κάνουν στο νηπιαγωγείο", "ποιον θα προσκαλούσαν να έρθει να τους δει και γιατί", "τι θα ήθελαν να οργανώσουν στο νηπιαγωγείο τους" κ.α.

Απόσπασμα από τον Οδηγό Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου