Μπορείτε να απολαύσετε το ιστολόγιο μας σε όλες τις γλώσσες του κόσμου

Νήπια

Σχολικό Έτος 2019-2020

Στο νηπιαγωγείο μας φέτος λειτουργούν 2 τμήματα ολοήμερου ωραρίου

Στο ολοήμερο Α΄φοιτούν 25 νήπια και προνήπια.

Στο ολοήμερο Β΄φοιτούν 25 νήπια και προνήπια.

 
Σχολικό Έτος 2018-2019

Στο νηπιαγωγείο μας φέτος λειτουργούν 2 τμήματα ολοήμερου ωραρίου

Στο ολοήμερο Α΄φοιτούν 15 νήπια και  7 προνήπια.

Στο ολοήμερο Β΄φοιτούν 15 νήπια και 7 προνήπια.

 

Σχολικό Έτος 2016-2017

Στο νηπιαγωγείο μας φέτος λειτουργούν 2 τμήματα ολοήμερου ωραρίου

Στο ολοήμερο Α΄φοιτούν 15 νήπια και  8 προνήπια.

Στο ολοήμερο Β΄φοιτούν 15 νήπια και 8 προνήπια.
 
Σχολικό Έτος 2015-2016

Στο νηπιαγωγείο μας φέτος λειτουργούν 2 τμήματα ολοήμερου ωραρίου

Στο ολοήμερο Α΄φοιτούν 19 νήπια και  5 προνήπια.

Στο ολοήμερο Β΄φοιτούν 20 νήπια και 5 προνήπια. Σχολικό Έτος 2014-2015

Στο νηπιαγωγείο μας φέτος λειτουργούν 2 τμήματα ολοήμερου ωραρίου

Στο ολοήμερο Α΄φοιτούν 18 νήπια και  8 προνήπια.

Στο ολοήμερο Β΄φοιτούν 17 νήπια και 9 προνήπια.
Σχολικό Έτος 2013-2014

Στο νηπιαγωγείο μας και φέτος λειτουργούν 2 τμήματα.

Στο μικτό τμήμα φοιτούν 23 νήπια και  2 προνήπια.

Στο ολοήμερο τμήμα φοιτούν 23 νήπια και 2 προνήπια.Σχολ. Έτος 2012-2013
 Στο νηπιαγωγείο μας φέτος λειτουργούν 2 τμήματα.

Στο κλασσικό τμήμα φοιτούν 23 νήπια και προνήπια

Στο ολοήμερο τμήμα φοιτούν 22 νήπια και προνήπια  Σχολικό έτος 2011-2012

 Στο νηπιαγωγείο μας λειτουργούν 2 τμήματα.

Στο κλασσικό τμήμα φοιτούν 24 νήπια και προνήπια.

Στο ολοήμερο τμήμα φοιτούν 25 νήπια και προνήπια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου