Μπορείτε να απολαύσετε το ιστολόγιο μας σε όλες τις γλώσσες του κόσμου

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Η οικονομική κρίση η οποία μαστίζει την πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει εκατοντάδες συμπολίτες μας στην ανεργία και την ανέχεια. Η στήριξη όλων αυτών των συμπολιτών μας από το κεντρικό κράτος ειδικότερα στις μέρες μας είναι ανεπαρκής.
Μετά τα παραπάνω ο Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης μέσω του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π., ίδρυσε Κοινωνικό Παντοπωλείο του οποίου δικαιούχοι είναι κατά προτεραιότητα:
1. Δημότες και κάτοικοι του Δήμου μας
2. Κάτοικοι του Δήμου μας
Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ανά κατηγορία είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με τον δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία , προβλήματα υγείας και αναπηρίες.
 
Τα ετήσια εισοδηματικά  κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής :
1. Μοναχικά άτομα μέχρι 6.000,00 €
2. Ζευγάρια μέχρι 9.000,00 €
3. Οικογένειες με ένα προστατευόμενο μέλος μέχρι 11.000,00 €
4. Οικογένειες με δύο προστατευόμενα μέλη 13.000,00 €
5.  Για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος 2.000,00 €
6. Εάν υπάρχει αναπηρία σε μέλος της οικογένειας επιπλέον 2.000,00 €
7. Σε περίπτωση ενοικίου επιπλέον 2.000,00 €.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα παρακάτω:
1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου (όταν προσκομίζεται διαβατήριο είναι απαραίτητη και η άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς κατοίκους)
2. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνει τη διεύθυνση της κατοικίας του.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2011 και Ε9, θεωρημένα.
5. Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό, από κρατικούς φορείς υγείας (νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία).
6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου απορίας προνοίας (αν υπάρχει).
7. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 5/4/2012 έως και 30/4/2012 κατά τις ώρες 10:00 – 12:00 στα παρακάτω σημεία:
 
1. Στα γραφεία του ΚΟΙ.Π.Α.Π. Αγ. Βαρβάρας 25 (πρώην Δημαρχείο Λυκόβρυσης) στη Λυκόβρυση υπόψη κας. Αναστασιάδου,
2. Στο ΚΑΠΗ Πεύκης Πατριάρχου Γρηγορίου 15 υπόψη κας. Γαϊτανίδου και
3. Στο παλιό Δημαρχείο Πεύκης Ελευθερίου Βενιζέλου 15 στο γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής υπόψη κας Κοσμοπούλου. Την Μεγάλη Πέμπτη, την Μεγάλη Παρασκευή και την Τρίτη του Πάσχα (12,13 και 17 Απριλίου), οι υπηρεσίες δεν θα παραλαμβάνουν δικαιολογητικά.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τον έλεγχο των αιτήσεων θα καταρτιστεί άμμεσα ο κατάλογος των δικαιούχων και θα αρχίσει η διανομή των τροφίμων.

Ο  Πρόεδρος του ΚΟΙ.Π.Α.Π.
Νικολιδάκης Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου