Μπορείτε να απολαύσετε το ιστολόγιο μας σε όλες τις γλώσσες του κόσμου

Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Λειτουργία σχολείων για τις εκλογές


       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  
  ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
    Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
            ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
               ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
    ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα:   http: // www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος - Σ. Μερκούρης
Τηλέφωνο: 210 344 3291 - 210 344 2237
Μαρούσι,        27/04/2012
Αριθ. Πρωτ.:   47834/Γ2
Βαθ. Προτερ.  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς:
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και    Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
2.  Διευθύνσεις  Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.

Κοιν.:
Υπουργείο Εσωτερικών,
Γεν. Δ/νση  Ανάπτ. Προγραμμάτων
Διεύθυνση Εκλογών, Τμήμα Εκλογών
Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 101 83 Αθήνα 

Θέμα: «Λειτουργία σχολείων»

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω της διενέργειας των Εθνικών Εκλογών στις 6 Μαΐου 2012, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2012 και Δευτέρα 7 Μαΐου  2012.
Επίσης, οι Διευθυντές σχολείων που  διαθέτουν τεχνικά μέσα διευκόλυνσης ατόμων με αναπηρίες (ράμπες κ.λ.π.) να φροντίσουν ώστε να βρίσκονται στη διάθεσή τους.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. να ενημερώσουν τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτερική Διανομή: 
    
1.    Γραφείο κ. Υπουργού
2.    Γραφείο κας Υφυπουργού
3.    Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4.   Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα                                                          
5.    Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
6.    Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
7.    Δ/νση Ειδικής Αγωγής
8.    Δ/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
9.    ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.
10.  Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων
11.  Γ.Ε.Π.Ο.
12.  Δ/νση Σπουδών Π.Ε. Τμήμα Γ΄
13.  Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.  Τμήματα Β΄ και Γ΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου