Μπορείτε να απολαύσετε το ιστολόγιο μας σε όλες τις γλώσσες του κόσμου

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Εκλογές

         
                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                   -----
       ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ           
                 -----
Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα:   http: // www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος
                       (Νηπιαγωγεία - Δημοτικά:210 344 3605)
                       Α. Παπαδαντωνάκης
                       (Γυμνάσια - ΓΕ.Λ.:210 344 2237)
                       Ι. Λιγνός
                       (ΕΠΑ.Λ.: 210 344 3014)
                            
        

                                                                                           
Να διατηρηθεί μέχρι ..................
Βαθμός Ασφαλείας .......... ……
Μαρούσι,         12/01/2015
Αριθ. Πρωτ.:    3733/Δ2
Βαθ. Προτερ.   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς:
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης                 της χώρας. Έδρες τους.
2. Σχολικούς Συμβούλους της χώρας.
(μέσω των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) 
3. Διευθύνσεις  Π.Ε. και Δ.Ε.                                           της χώρας. Έδρες τους.


Κοιν.:
Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/νση  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Εκλογών
Διεύθυνση Εκλογών
Τμήμα Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων
Ευαγγελιστρίας 2,
101 83 Αθήνα
                                                               

Θέμα: «Λειτουργία σχολείων»

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 2352/Δ1/9-1-2015 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.              Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών στις 25 Ιανουαρίου 2015, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 και τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015.
              Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, που έχουν οριστεί ως καταστήματα ψηφοφορίας, να παραδώσουν το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου 2015 τις σχολικές αίθουσες στις κατά τόπους δημοτικές αρχές ώστε να γίνει έγκαιρα η διαμόρφωση των αιθουσών και των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν στις βουλευτικές εκλογές.
              Επίσης, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων που τυχόν διαθέτουν τεχνικά μέσα διευκόλυνσης ατόμων με αναπηρίες (ράμπες κ.λ.π.) να φροντίσουν ώστε να βρίσκονται στη διάθεσή τους για να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβασή τους στις αίθουσες ψηφοφορίες.
              Παρακαλούνται οι Διευθυντές Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. να ενημερώσουν τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους.                                                                                                                                 


      Εσωτερική διανομή:                                                              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
      1. Γραφείο κ. Υπουργού
      2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
 3. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
      4. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων
          και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ΄   
      5. Διεύθυνση ΠΟΔΕΞΜΣ                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
          Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων,   
          Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
      6. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
          Τμήμα Β΄ 
      7. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
          Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και  
          Θρησκευτικής Αγωγής 
      8. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής        
      9. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων
          και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήματα Β΄, Γ΄                                                                           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου